Bli medlem! / Become a member!

sandoren_15092017_DSC_0786

//Guidelines in English below// 

For å bli medlem av NMBU Friluftsliv må du fylle ut vårt Medlemskapskjema. Dette må fylles ut for at betalingen skal bli registrert på ditt navn og må fylles ut uansett betalingsmåte. 

Etter å ha fylt ut medlemskjemaet vil du motta en mail med informasjon om betaling av medlemskapet. Medlemsavgiften i NMBU Friluftsliv er 100kr for et semester, 150kr for et år eller 400kr for tre år. Medlemskap fortsetter ikke over sommeren, med unntak av treårige medlemskap. Det er kun i høstsemesteret man kan betale medlemskap for et og tre år. 

Det er tre måter å betale medlemskapet på: 

 1. Vipps 
  #22996 NMBU Friluftsliv 
  (marker med «Medlemskap» og ditt navn) 
 1. Kontooverføring (kun fra norske bankkontoer)  
  5082 05 95324 
  (marker med «Medlemskap» og ditt navn) 
 1. Kontant 
  Vi ønsker helst elektroniske overføringer, men dersom du ikke mulighet til dette kan du betale på utstyrslageret vårt (U414 i Urbygningen) i dets åpningstid.  

Dersom du har noen spørsmål så kontakt oss gjerne på vår Facebook side 

Som medlem får du en rekke goder: 

 • Anledning til å være med på alle turer, kurs og arrangementer vi arrangerer. 
 • Gratis leie av en mengde turutstyr
 • 20 % av ordinær pris på alle varer hos Nunataq i Ski (spesialbutikk som tar friluftsliv på alvor). 

//ENGLISH// 

To become a member of NMBU Friluftsliv, you must complete our Membership Form. This must be completed in order for the payment to be registered in your name and must be completed regardless of the payment method. 

When the membership form is completed, you will receive an email with information regarding payment. The membership fee in NMBU Friluftsliv is 100NOK for a semester, 150NOK for a year or 400NOK for three years. Memberships do not last over the summer, with exception of the three-year memberships. You can only pay for annual and three-year memberships during the autumn semester.  

There are three ways to pay your membership: 

 1. Vipps 
  # 22996 NMBU Friluftsliv 
  (tag with “Membership” and your name) 
 1. Account Transfer (from Norwegian accounts only)  
  5082 05 95324 
  (tag with «Membership» and your name) 
 1. Cash 
  We prefer electronic transfers, however if this is not a possibility for you, please come by our equipment storage in The Clock Building (U414) during its opening times.  

If you have any questions feel free to contact us at our Facebook page 

As a member you will have access to a number of benefits: 

 • The opportunity to attend all trips, courses and events with NMBU Friluftsliv. 
 • Free rental of hiking equipment
 • 20 % discount on all items in the store Nunataq in Ski (a store that specialize in hiking equipment).