Styret 2021// The Board 2021

Her er styret for 2021.

ingeborg
Ingeborg Kvarme
 som Leder

Beskrivelse av stilling: Som leder i NMBU Friluftsliv har du ansvar for foreningens styre. I tillegg er man i stor grad ansvarlig for kommunikasjon mellom NMBU Friluftsliv og eksterne aktører som andre foreninger, NMBU og andre samarbeidspartnere. Det er i stor grad mulighet for å styre utviklingene av foreningen ut fra dette vervet og man får god erfaring med ledelse av en forening. Typiske arbeidsoppgaver er oppfølging av styrets øvrige medlemmer, arrangering av styremøter og møter med eksterne aktører. Det er viktig å være interessert i friluftsliv på generell basis for å kunne ta avgjørelser som er positiv for foreningens medlemsmasse. Det er også viktig å være engasjert og villig til å ta initiativ til utvikling selv. 

Nestleder 

Beskrivelse av stilling: Nestleder fungerer som leder når leder ikke er til sted. Nestleder sine oppgaver går i hovedsak ut på å avlaste leder og andre styremedlemmer, ansvar for å oppdatere medlemslister og mailingsliste, samt hjelpe til med økonomien. Nestleder har også hovedansvar for det sosiale innad i styret og med turledegruppa.

ulrikk
Ulrik Geiran Botten
 som Utstyrsansvarlig

Beskrivelse av stilling: Som utstyrsansvarlig har du ansvaret for foreningens utstyrslager og alt som er i det. Du passer også på at utstyrsutleie går som det skal. Du vil få muligheten til å påvirke hva foreningen kjøper inn i fremtiden, og ikke minst hva slags turer vi har muligheten til å arrangere

Maaaaari

Mari Heiberg som Økonomiansvarlig

Beskrivelse av stilling: Økonomiansvarlig i NMBU Friluftsliv har ansvar for oppgaver som å føre regnskap, budsjetter, styre økonomien, ha kontroll på medlemslister og daglig drift. Som økonomiansvarlig bli man godt kjent med Excel som er et veldig nyttig verktøy.  

iar

Ivar Holmlund  som Turansvarlig

Beskrivelse av stilling: Som Turansvarlig Lavterskel er man ansvarlig for å planlegge og tilrettelegge for lokale turer som alle kan bli med på uansett nivå. Bålkvelder er veldig populære her, men kortturer, hengekøychill og mye mer er også mulig. Turlederansvarlig hjelper turledere (medlemmer) å lage arrangement på facebook og har overordnet ansvar for det lokale turprogrammet. Det er bare kreativiteten som setter grenser for mulige turer og aktiviteter man kan gjennomføre.  

trygve

Trygve Leigland Njaa som  Turansvarlig

Beskrivelse av stilling: Som Turlederansvarlig for Høyterskelturer har man i oppgave å følge opp turledere (frivillige medlemmer) og hjelpe dem å planlegge og gjennomføre turer som foregår utenfor NMBU sitt nærområde. Eksempler på slike turer kan være alt fra helgetur til Rondane eller Hallingskarvet til fisketur på Hardangervidda eller snøhuletur til Norefjell. Her står det bare på fantasien til turledereneMan er også sammen med Turlederansvarlig lavterskel ansvarlig for å ha en oppdatert turplan over kommende turer.

guro

Guro Hovelstad  som Kursansvarlig

guro2

Guro Hollund  som Kursansvarlig 

Beskrivelse av stilling: I dette vervet er man ansvarlig for å planlegge og arrangere kurs. Her får man muligheten til å påvirke hvilke kurs som holdes. Man er og ansvarlig for å opprettholde godt samarbeid med tidligere kursholdere og finne nye. Kursene som holdes er for alle nivå og gir både nybegynnere og erfarne mulighet til å lære noe nytt. Soppkurs, skredkurs, isklatrekurs og surfekurs til Marokko er eksempler på noen av kursene vi har holdt

nmbuut

Oda Hope som Medieansvarlig

Beskrivelse av stilling: I dette vervet er man ansvarlig for å styre de forskjellige mediene NMBU Friluftsliv bruker, spesielt da instagram og facebook. Gjennom mediene er det viktig å informere om og promotere turer og arrangementer i regi av foreningen. Gjennom semesteret lager medieansvarlig månedlige turplaner og en oversikt over kommende aktiviteter hver andre uke, i tett samarbeid med turansvarlige. Vervet gir mye frihet i forhold til å hvordan man ønsker å spre ordet om foreningen. I tillegg til gleden av å introdusere studenter til friluftsliv og mange gode tilbud vi har å by på!