Styret 2023// The Board 2023

Leder: Halvor Stubhaug

Nestleder: Ada Birch

Økonomiansvarlig: Oda Langdal Lian

Utstyrsansvarlig: Sofie Hamre

Turlederansvarlige: Julia Lunde, Nicolai Terland og Eline Brouwer

Beskrivelse av de ulike styrevervene

Leder

Som leder i NMBU Friluftsliv har du ansvar for foreningens styre. I tillegg er man i stor grad ansvarlig for kommunikasjon mellom NMBU Friluftsliv og eksterne aktører som andre foreninger, NMBU og andre samarbeidspartnere. Det er i stor grad mulighet for å styre utviklingene av foreningen ut fra dette vervet og man får god erfaring med ledelse av en forening. Typiske arbeidsoppgaver er oppfølging av styrets øvrige medlemmer, arrangering av styremøter og møter med eksterne aktører. Det er viktig å være interessert i friluftsliv på generell basis for å kunne ta avgjørelser som er positiv for foreningens medlemsmasse. Det er også viktig å være engasjert og villig til å ta initiativ til utvikling selv.

Nestleder

Nestleder fungerer som leder når leder ikke er til stede. Nestleder sine oppgaver går i hovedsak ut på å avlaste leder og andre styremedlemmer. Nestleder har hovedansvar for det sosiale innad i styret. I vervet er man også ansvarlig for å styre de forskjellige mediene NMBU Friluftsliv bruker, spesielt Instagram og Facebook, men også drifting av vår nettside. Å være nestleder gir mye frihet til å arrangere det man vil samt være med på litt av alt. Det er et tett samarbeid med leder og det gjelder å kunne være selvstendig, men også god til å samarbeide.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig i NMBU Friluftsliv har ansvar for oppgaver som å føre regnskap, budsjetter, styre økonomien, ha kontroll på medlemslister og daglig drift. Som økonomiansvarlig bli man godt kjent med både bank og Excel som er et veldig nyttig verktøy. 

Utstyrsansvarlig

Som utstyrsansvarlig har du ansvaret for foreningens utstyrslager og alt som er i det. Du passer også på at utstyrsutleie går som det skal og at utstyret er i god stand. Du vil få muligheten til å påvirke hva foreningen kjøper inn i fremtiden, og ikke minst hva slags turer vi har muligheten til å arrangere.

Turlederansvarlige (3 stk)

I dette vervet er man ansvarlig for å planlegge og arrangere turer og kurs. Det er et verv som fordeles på tre stykker. Du følger opp turledere (frivillige medlemmer) og hjelper dem med å planlegge og gjennomføre turer som foregår både innenfor og utenfor NMBU sitt nærområde. Som turlederansvarlig er du med på å påvirke hva vi som forening arrangerer og kan tilby våre medlemmer. Eksempler på hva som arrangeres av foreninga: soppkurs, kompasskurs, kitekurs, surfekurs, bretur, helgetur til Rondane, hyttetur til Sandoren, snøhuletur, fisketur på Hardangervidda, hengekøyetur, bålkvelder med diverse temaer, osv. Hva som arrangeres er kun kreativiteten som setter grenser for og som turlederansvarlig har du ansvaret for å hjelpe turledere med å sette opp turene, publisere de på Facebook og ha et overordnet ansvar for turprogrammet til foreninga.