Styret 2020 // The Board 2020

Her er styret for 2020.

52263537_1102408433271657_9184784032032882688_n
Johannes Fjeldså
som Leder

Beskrivelse av stilling: Som leder i NMBU Friluftsliv har du ansvar for foreningens styre. I tillegg er man i stor grad ansvarlig for kommunikasjon mellom NMBU Friluftsliv og eksterne aktører som andre foreninger, NMBU og andre samarbeidspartnere. Det er i stor grad mulighet for å styre utviklingene av foreningen ut fra dette vervet og man får god erfaring med ledelse av en forening. Typiske arbeidsoppgaver er oppfølging av styrets øvrige medlemmer, arrangering av styremøter og møter med eksterne aktører. Det er viktig å være interessert i friluftsliv på generell basis for å kunne ta avgjørelser som er positiv for foreningens medlemsmasse. Det er også viktig å være engasjert og villig til å ta initiativ til utvikling selv. 

Sitat: “Som leder i NMBU Friluftsliv får du mulighet til å oppleve flotte turer og få gode venner samtidig som du får god ledererfaring og stor mulighet til å utvikle en forening” 

Bendik

Bendik Torp som Nestleder

Beskrivelse av stilling: Nestleder i NMBU Friluftsliv er et fleksibelt verv. På en side har du diverse administrative oppgaver; skrive referat, planlegge styretur, søke midler ol. På en annen side står man fritt til å følge egne prosjekter. Vil du fikse nytt klatreutstyr til foreninga? Arrangere soppkurs? Kanskje holde en lavterskel quiz? Man er støttespiller for leder, har en finger med i flere spill og er med på å sørge for at foreningen seiler en rolig sjø- med mye fint å se på.

Sitat: Som nestleder i NMBU Friluftsliv høster man erfaring fra et spekter forskjellige ting. Det er organisering, problemløsing, ledelse og rådgivning. Det fine med det hele er at du kan tilpasse vervet så det får din unike vinkling 

Untitled
Audun Karlstad
som Utstyrsansvarlig

Beskrivelse av stilling: Som utstyrsansvarlig har du ansvaret for foreningens utstyrslager og alt som er i det. Du passer også på at utstyrsutleie går som det skal. Du vil få muligheten til å påvirke hva foreningen kjøper inn i fremtiden, og ikke minst hva slags turer vi har muligheten til å arrangere

Sitat: «Som utstyrsansvarlig i NMBU Friluftsliv møter du turfolk både på tur og på lageret, og du får muligheten til å lære og teste forskjellig utstyr»

Thomas

Thomas Key Kristiansen som Økonomiansvarlig

Beskrivelse av stilling: Økonomiansvarlig i NMBU Friluftsliv har ansvar for oppgaver som å føre regnskap, budsjetter, styre økonomien, ha kontroll på medlemslister og daglig drift. Som økonomiansvarlig bli man godt kjent med Excel som er et veldig nyttig verktøy.  

Sitat: «Som økonomiansvarlig får man være med å styre foreningens vekst og være med å påvirke hva foreningen skal satse på fremover. En nyttig erfaring er at man blir kjent med hvordan en organisasjon driftes. Samtidig som man får muligheten til å oppleve mange bra turopplevelser»

Ine

Ine Kyllingstad som Turansvarlig

Beskrivelse av stilling: Som Turansvarlig Lavterskel er man ansvarlig for å planlegge og tilrettelegge for lokale turer som alle kan bli med på uansett nivå. Bålkvelder er veldig populære her, men kortturer, hengekøychill og mye mer er også mulig. Turlederansvarlig hjelper turledere (medlemmer) å lage arrangement på facebook og har overordnet ansvar for det lokale turprogrammet. Det er bare kreativiteten som setter grenser for mulige turer og aktiviteter man kan gjennomføre.  

IMG_2443

Ruben Eik Birkeland som  Turansvarlig

Beskrivelse av stilling: Som Turlederansvarlig for Høyterskelturer har man i oppgave å følge opp turledere (frivillige medlemmer) og hjelpe dem å planlegge og gjennomføre turer som foregår utenfor NMBU sitt nærområde. Eksempler på slike turer kan være alt fra helgetur til Rondane eller Hallingskarvet til fisketur på Hardangervidda eller snøhuletur til Norefjell. Her står det bare på fantasien til turledereneMan er også sammen med Turlederansvarlig lavterskel ansvarlig for å ha en oppdatert turplan over kommende turer.

Sitat: «Gjennom mitt verv som trulederansvarlig har jeg fått muligheten til å være med på å arrangere og delta på mange fantastiske turer og blitt kjent med mange nye friluftsinteresserte»

Kristine

Kristine Helsør som Kursansvarlig

Beskrivelse av stilling: I dette vervet er man ansvarlig for å planlegge og arrangere kurs. Her får man muligheten til å påvirke hvilke kurs som holdes. Man er og ansvarlig for å opprettholde godt samarbeid med tidligere kursholdere og finne nye. Kursene som holdes er for alle nivå og gir både nybegynnere og erfarne mulighet til å lære noe nytt. Soppkurs, skredkurs, isklatrekurs og surfekurs til Marokko er eksempler på noen av kursene vi har holdt

Live

Live Røstadsand som Medieansvarlig

Beskrivelse av stilling: I dette vervet er man ansvarlig for å styre de forskjellige mediene NMBU Friluftsliv bruker, spesielt da instagram og facebook. Gjennom mediene er det viktig å informere om og promotere turer og arrangementer i regi av foreningen. Gjennom semesteret lager medieansvarlig månedlige turplaner og en oversikt over kommende aktiviteter hver andre uke, i tett samarbeid med turansvarlige. Vervet gir mye frihet i forhold til å hvordan man ønsker å spre ordet om foreningen. I tillegg til gleden av å introdusere studenter til friluftsliv og mange gode tilbud vi har å by på!

Sitat: «I vervet som medieansvarlig har jeg fått mulighet til å informere og oppmuntre medstudenter til å være ute i naturen. Det er givende å motta tekster og bilder hvor studenter hygger seg sammen på forskjellige aktiviteter vi arrangerer!»