Utstyr / Equipment

NMBU Friluftsliv disponerer en god del turutstyr som kan benyttes av våre medlemmer.

Utstyrslageret vårt er åpent onsdager og fredager kl. 11:30 til 12:30 og befinner seg i fjerde etasje på Ur, rom U414.

På arrangerte turer står turleder for det som trengs av fellesutstyr, og deltakerne har mulighet til å låne det de trenger av personlig turutstyr fra lageret vårt.

Til private turer kan du låne både fellesutstyr og personlig utstyr, men medlemmer kan bare låne utstyr til eget bruk.

Under finner du en liste med alt utstyret vårt.
Har du noen spørsmål finner du kontaktinformasjon til utstyrsansvarlig på bunnen av siden.

//

NMBU Friluftsliv has of a lot of hiking and outdoors equipment that can be used by our members.

Our equiptment storage is open wednesdays and fridays at 11.30 – 12.30. You’ll find our equiptment storage at Urbygningen, forth floor, rom U414

On arranged tours, the tour leader is responsible for shared equipment, and the participants have the opportunity to borrow personal tour equipment from our stock.

For private tours, you can borrow both shared and personal equipment, but members can only borrow equipment for their own use.

Below is a list of all our equipment.
If you have any questions, the contact information for the equipment manager at the bottom of the page.

10269310_10152009057496432_1831259151367405977_o

Full list of Equipment
(Updated 17.02.2020):

Screenshot_57

Full list of Maps
(Updated 17.02.2020):

Screenshot_58

Når du låner utstyr av NMBU Friluftliv må du underskrive en ansvarerklæring. Dette innebærer at lånetaker skal levere utstyret tilbake i den tilstanden det ble lånt ut, og står økonomisk ansvarlig for erstatning av skadet/mistet utstyr.

Interessert i å låne utstyr?
-Send oss en melding på Facebook

//

When borrowing equipment from NMBU Friluftliv, you must sign a declaration of responsibility. This means that the borrower will return the equipment in the condition it was borrowed out, and is financially responsible for the replacement of damaged / lost equipment.

Interested in borrowing equipment?
-Send us a message on Facebook

Utstyrslageret finner du på U414 – Urbygningen
The Equipment Storage is at U414 – The Clock Building